Beëdigd tolk/vertaler Spaans
Traductora-intérprete jurada

Beëdigd tolk/vertaler Nederlands - Spaans

Beëdigd tolk/vertaler Nederlands - Spaans binnen het Notariaat
Bent u, of is uw partner Spaanstalig en gaat u naar de notaris? Heeft u een huis aangekocht, gaat u samenwonen of wilt u een onderneming oprichten? Dan gaat u naar de notaris om een leveringsakte en hypotheekakte te tekenen, of een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden in combinatie met een testament te laten opstellen door de notaris. Hierbij is het van belang dat u in uw eigen taal met de notaris kunt communiceren. U wilt immers precies weten wat u tekent.

Volgens de Wet op het notarisambt is de aanwezigheid van een beëdigd tolk/vertaler Nederlands - Spaans verplicht tijdens het passeren van notariële akten indien één van de partijen de Nederlandse taal niet voldoende machtig is. Als beëdigd tolk/vertaler Nederlands - Spaans sta ik op C1-niveau ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Neem telefonisch contact op en leg uw situatie voor of vraag direct een offerte aan voor een beëdigde tolkdienst Nederlands - Spaans bij de notaris. Ik sta u graag bij.

Tolk/vertaler Spaans en internationaal zakendoen
Plant u een zakelijke bijeenkomst met Spaanstalige relaties of organiseert u een rondleiding, congres of evenement op internationaal niveau? Wilt u uw bedrijf beter (online) positioneren in de Spaanstalige markt? Zorg dat u de taal spreekt van uw Spaanstalige relaties en klanten en u uw bereik vergroot: Reken op de professionele tolkdiensten Nederlands - Spaans en vertalingen Nederlands - Spaans van Simultanea, International business and language services.

Immigratie en naturalisatie

Het notariaat

Vastgoed kopen en wonen in Spanje

No items found.

Internationaal zakendoen

No items found.

Direct contact


Eerste klas dienstverlening en service. Ik kan Marinke 100% aanbevelen!
Zeer kundig en te allen tijden bereid onze vragen te beantwoorden.

Itzel Marcucci

Wij hebben Marinke als beëdigd tolk Spaans tijdens het kooptraject van ons huis ingeschakeld. Ze heeft tijdens het verlijden van verschillende akten, waaronder de leveringsakte, getolkt bij onze notaris.
Ze heeft inhoudelijk kennis van zaken en we hebben het contact met Marinke, zowel in het voortraject als bij de overdracht bij de notaris, als erg prettig ervaren.

Nieves Pastor

Marinke werkt snel en efficiënt en denkt met je mee. Ze heeft kennis van zaken en staat altijd voor je klaar.
Ze heeft ons fantastisch geholpen. Ik beveel haar van harte aan.

Álvaro Sánchez

Over Marinke

Als beëdigd tolk en vertaler Spaans sta ik op C1 niveau geregistreerd in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder Wbtv-nummer 26417. Mijn diploma Bachelor of Arts - Tolk Spaans behaalde ik bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen.

Na 12 jaar in Spanje woonachtig en werkzaam te zijn geweest, heb ik mij in 2016 gevestigd in Nederland. Sindsdien vorm ik de brug tussen Nederlandse bedrijven en hun Spaanstalige relaties en klanten.

Grenzeloos communiceren
De spanning, die een taalbarrière met zich meebrengt, neem ik als cultuurspecialist op natuurlijke wijze weg en ik zorg voor een vloeiende en effectieve communicatie. Betrokkenheid, professionaliteit en snel schakelen staan voorop en dit wordt als zeer positief ervaren en gewaardeerd.

Simultanea is uw bruggenbouwer. Zorg dat u de taal spreekt van uw cliënten, zakenpartners en prospects. Schakel Simultanea in voor tolkdiensten Nederlands - Spaans, vertalingen Nederlands - Spaans en allround interculturele communicatie.
Marinke van Oortmerssen, tolk Spaans