Tolk/vertaler Spaans hypotheekakte

Gefeliciteerd, de financiering van uw woning is rond! Binnenkort gaat u naar de notaris voor het passeren van de hypotheek. Bent u Spaanstalig? Dan sta ik u als beëdigd tolk/vertaler Spaans graag bij tijdens uw afspraak met de notaris.

Wilt u een schenking doen aan een naaste of een goed doel, maar bent u Spaanstalig en weet u niet precies hoe? Met een schenkingsakte bij de notaris regelt u het goed voor uzelf en voor de ontvanger. Als beëdigd tolk Spaans sta ik u hierin graag bij.

  • Vertalingen NL Spaans
  • Tolkdiensten NL Spaans
  • Effectieve communicatie
  • Professionaliteit

Tolk Spaans bij passeren hypotheekakte

Komt u uit Spanje of Latijns-Amerika, of is uw partner Spaanstalig en gaat u naar de notaris voor de hypotheek? Bij het passeren van de hypotheekakte is het van groot belang dat u de toelichting die uw notaris geeft op de akte goed begrijpt. Als beëdigd tolk Spaans vorm ik de onmisbare brug tussen u en de notaris: ik zorg voor een vloeiende en vlotte communicatie. Zo tekent u met een gerust hart de hypotheekakte.

Persoonlijke tolkdienst Spaans bij de notaris
Als gespecialiseerd tolk Spaans binnen het notariaat kom ik graag naar uw notariskantoor voor de persoonlijke tolkdienst Spaans bij het passeren van de hypotheek. Koopt u een woning en geschiedt het passeren van de hypotheekakte gelijktijdig met het passeren van een leveringsakte? Dan maakt u gebruik van een vaste pakketprijs voor de tolkdienst Spaans tijdens de overdracht van de woning. Inzichtelijk én voordelig!

Koopt u de woning samen met uw partner?
Indien u samen een woning koopt, maar niet gehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, bent u voor de Nederlandse wet geen wettelijke partners. Bij overlijden van één van de partners zal het eigendomsdeel dat uw partner in de woning heeft vererven naar de familie van de overleden partner. Om dit te voorkomen kunt u een notarieel samenlevingscontract en testamenten laten opstellen bij uw notaris. In het samenlevingscontract wordt een verblijvingsbeding opgenomen. Zo bent u er van verzekerd dat u na overlijden van uw partner in de woning kunt blijven wonen. Het aangaan van een notarieel samenlevingscontract heeft ook financiële voordelen.

Waarom een tolk Spaans inzetten?
Als u een samenlevingscontract en testamenten laat opstellen bij de notaris komt u twee keer bij de notaris. Bij de eerste afspraak stelt de notaris u vragen en bespreekt u uw wensen. Op basis hiervan stelt de notaris vervolgens de concept akten op. U ontvangt de concept akten per e-mail, zodat u deze rustig kunt doornemen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de inhoud kunt u uw notaris hierover informeren. Indien u akkoord bent met de inhoud van de concept akten, wordt er een nieuwe afspraak met u ingepland voor het passeren van de akten.

Indien één van de partijen de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, is tijdens deze tweede afspraak, het passeren van de akten, volgens artikel 42 van de Wet op het notarisambt de aanwezigheid van een beëdigde tolk verplicht. Voor de eerste bespreking geldt dit niet. Als tolk Spaans gespecialiseerd in familierecht, onroerend goedrecht en ondernemingsrecht ben ik echter vaak aanwezig bij beide afspraken. De eerste afspraak is namelijk juist van belang, omdat tijdens deze bespreking uw wensen in kaart worden gebracht en dan in feite de inhoud van de akte wordt bepaald. Wilt u meer weten over mijn werkzaamheden als tolk Spaans bij de notaris of een prijsopgave ontvangen? Neem gerust contact op!


Wij hebben Marinke als beëdigd tolk Spaans tijdens het kooptraject van ons huis ingeschakeld. Ze heeft tijdens het verlijden van verschillende akten, waaronder de leveringsakte, getolkt bij onze notaris. Ze heeft inhoudelijk echt kennis van zaken en we hebben het contact met Marinke, zowel in het voortraject als bij de overdracht bij de notaris, als erg prettig ervaren.

Nieves Pastor (Luxwoude)

Tolk_Spaans_hypotheekakte_passeren_hypotheek

Tolk/vertaler Spaans hypotheekakte

Vanaf € 299,00 incl BTW
Vanaf 239,00 excl. 21% btw

Bij Simultanea staat een persoonlijke dienstverlening voorop. We kijken samen met u naar uw huidige situatie uw wensen. Vervolgens brengen we vrijblijvend uw mogelijkheden in kaart. Bent u benieuwd wat Simultanea voor u kan betekenen?

Beëdigde tolkdienst Spaans tijdens het passeren van een hypotheekakte, indien gewenst in combinatie met het passeren van een leveringsakte, inclusief voorbereidingstijd.

Over Marinke

Als beëdigd tolk en vertaler Spaans sta ik op C1 niveau geregistreerd in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder Wbtv-nummer 26417. Mijn diploma Bachelor of Arts - Tolk Spaans behaalde ik bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen.

Na 12 jaar in Spanje woonachtig en werkzaam te zijn geweest, heb ik mij in 2016 gevestigd in Nederland. Sindsdien vorm ik de brug tussen Nederlandse bedrijven en hun Spaanstalige relaties en klanten.

Grenzeloos communiceren
De spanning, die een taalbarrière met zich meebrengt, neem ik als cultuurspecialist op natuurlijke wijze weg en ik zorg voor een vloeiende en effectieve communicatie. Betrokkenheid, professionaliteit en snel schakelen staan voorop en dit wordt als zeer positief ervaren en gewaardeerd.

Simultanea is uw bruggenbouwer. Zorg dat u de taal spreekt van uw cliënten, zakenpartners en prospects. Schakel Simultanea in voor tolkdiensten Nederlands - Spaans, vertalingen Nederlands - Spaans en allround interculturele communicatie.
Marinke van Oortmerssen, tolk Spaans