Tolk/vertaler Spaans levenstestament of algehele volmacht

Wat als er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u uw belangen zelf niet meer kunt behartigen? Laat uw wensen en behoeften vastleggen voor het moment dat u het zelf niet meer kunt. Bent u Spaanstalig? Dan sta ik u als beëdigd tolk Spaans graag bij tijdens het opstellen van de notariële akte.

Wilt u een schenking doen aan een naaste of een goed doel, maar bent u Spaanstalig en weet u niet precies hoe? Met een schenkingsakte bij de notaris regelt u het goed voor uzelf en voor de ontvanger. Als beëdigd tolk Spaans sta ik u hierin graag bij.

  • Vertalingen NL Spaans
  • Tolkdiensten NL Spaans
  • Effectieve communicatie
  • Professionaliteit

Tolk Spaans bij levenstestament of algehele volmacht

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Maar wat als er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u uw belangen zelf niet meer kunt behartigen?

Levenstestament
Bij de notaris kunt u een levenstestament laten opstellen. In deze notariële akte geeft u uw wensen en instructies door aan de mensen en instanties om u heen, voor het geval u uw wensen en verzoeken niet (meer) zelf naar voren kunt brengen. Zo zorgt u er voor dat een door u aangewezen persoon ook al tijdens uw leven zaken voor u kan regelen.

Algehele volmacht
U kunt er ook voor kiezen een algehele volmacht te laten opstellen bij de notaris. Dit is een verklaring waarin staat dat een vertrouwenspersoon namens u alle beslissingen mag nemen wanneer u wegens afwezigheid tijdelijk uw eigen belangen niet kunt behartigen of er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen.

Zorgeloos communiceren in eigen taal - Spaans
Uw notaris geeft u graag persoonlijk advies bij het opstellen van een levenstestament of algehele volmacht. Als beëdigd tolk Spaans sta ik u graag bij, zodat u uw wensen en vragen goed kunt over brengen, u de notaris goed begrijpt en er zeker van bent dat uw verzoeken juist worden vastgelegd in de notariële akte.

Tolk/vertaler Spaans levenstestament of algehele volmacht

Vanaf € 299,00 incl BTW
Op aanvraag

Bij Simultanea staat een persoonlijke dienstverlening voorop. We kijken samen met u naar uw huidige situatie uw wensen. Vervolgens brengen we vrijblijvend uw mogelijkheden in kaart. Bent u benieuwd wat Simultanea voor u kan betekenen?

Beëdigde tolkdienst Spaans tijdens de voorbespreking en/of het passeren van een levenstestament of algehele volmacht.

Over Marinke

Als beëdigd tolk en vertaler Spaans sta ik op C1 niveau geregistreerd in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder Wbtv-nummer 26417. Mijn diploma Bachelor of Arts - Tolk Spaans behaalde ik bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen.

Na 12 jaar in Spanje woonachtig en werkzaam te zijn geweest, heb ik mij in 2016 gevestigd in Nederland. Sindsdien vorm ik de brug tussen Nederlandse bedrijven en hun Spaanstalige relaties en klanten.

Grenzeloos communiceren
De spanning, die een taalbarrière met zich meebrengt, neem ik als cultuurspecialist op natuurlijke wijze weg en ik zorg voor een vloeiende en effectieve communicatie. Betrokkenheid, professionaliteit en snel schakelen staan voorop en dit wordt als zeer positief ervaren en gewaardeerd.

Simultanea is uw bruggenbouwer. Zorg dat u de taal spreekt van uw cliënten, zakenpartners en prospects. Schakel Simultanea in voor tolkdiensten Nederlands - Spaans, vertalingen Nederlands - Spaans en allround interculturele communicatie.
Marinke van Oortmerssen, tolk Spaans