Tolk/vertaler Spaans akte van verdeling

Bent u, of is uw partner Spaanstalig en heeft u besloten te gaan scheiden? Dan dient de gezamenlijke woning op naam van één van beiden te worden gezet. Dit gebeurt middels een akte van verdeling. Als beëdigd tolk Spaans sta ik u graag bij tijdens het verlijden van de akte van verdeling bij uw notaris.

Wilt u een schenking doen aan een naaste of een goed doel, maar bent u Spaanstalig en weet u niet precies hoe? Met een schenkingsakte bij de notaris regelt u het goed voor uzelf en voor de ontvanger. Als beëdigd tolk Spaans sta ik u hierin graag bij.

  • Vertalingen NL Spaans
  • Tolkdiensten NL Spaans
  • Effectieve communicatie
  • Professionaliteit

Tolk Spaans bij akte van verdeling

Bent u, of is uw partner Spaanstalig en heeft u besloten te gaan scheiden of uit elkaar te gaan, maar bezit u samen een huis? Dan dient deze toegedeeld te worden aan één van u beiden. Dit gebeurt middels een akte van verdeling. Deze akte wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het Kadaster. Daarmee staat de woning op één naam.

Vaak wordt een bestaande hypotheek afgelost en gaat degene die de woning behoudt een nieuwe hypotheek aan. In dit geval wordt er naast de akte van verdeling tevens een nieuwe hypotheekakte gepasseerd.

Tolk Spaans verplicht bij de notaris
Bent u of is uw ex-echtgenoot/-partner Spaanstalig? Dan is een beëdigd tolk Spaans wettelijk verplicht bij het verlijden van de akte van verdeling. Geschiedt het passeren van de akte van verdeling gelijktijdig met het passeren van een nieuwe hypotheek? Dan maakt u gebruik van een pakketprijs. Inzichtelijk én voordelig!

Waarom Simultanea?
Naast de gedegen juridische kennis en uitstekende tolkvaardigheden die u van een professionele tolk Spaans mag verwachten, staan betrokkenheid en een persoonlijke dienstverlening bij Simultanea hoog in het vaandel. Dit maakt dat de tolkdiensten Spaans bij het passeren van notariële akten door alle betrokken partijen als zeer prettig worden ervaren.

Tolk/vertaler Spaans akte van verdeling

Vanaf € 299,00 incl BTW
Op aanvraag

Bij Simultanea staat een persoonlijke dienstverlening voorop. We kijken samen met u naar uw huidige situatie uw wensen. Vervolgens brengen we vrijblijvend uw mogelijkheden in kaart. Bent u benieuwd wat Simultanea voor u kan betekenen?

Beëdigde tolkdienst Spaans tijdens de voorbespreking en/of het passeren van een akte van verdeling, indien gewenst in combinatie met een nieuwe hypotheekakte.

Over Marinke

Als beëdigd tolk en vertaler Spaans sta ik op C1 niveau geregistreerd in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder Wbtv-nummer 26417. Mijn diploma Bachelor of Arts - Tolk Spaans behaalde ik bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen.

Na 12 jaar in Spanje woonachtig en werkzaam te zijn geweest, heb ik mij in 2016 gevestigd in Nederland. Sindsdien vorm ik de brug tussen Nederlandse bedrijven en hun Spaanstalige relaties en klanten.

Grenzeloos communiceren
De spanning, die een taalbarrière met zich meebrengt, neem ik als cultuurspecialist op natuurlijke wijze weg en ik zorg voor een vloeiende en effectieve communicatie. Betrokkenheid, professionaliteit en snel schakelen staan voorop en dit wordt als zeer positief ervaren en gewaardeerd.

Simultanea is uw bruggenbouwer. Zorg dat u de taal spreekt van uw cliënten, zakenpartners en prospects. Schakel Simultanea in voor tolkdiensten Nederlands - Spaans, vertalingen Nederlands - Spaans en allround interculturele communicatie.
Marinke van Oortmerssen, tolk Spaans